Nieuws

rotary vrijdag 28 oktober

Rotaryverslag 28 oktober.

 

De attendance was prima,: 25 leden en een hond, waarbij ik veronderstel dat de laatste geen lid was, maar gast.

De wijn was van Pieter, die daarmee kritische vragen over de begroting hoopte te voorkomen,

En werd ondanks het voortreffelijke menu ook patat geserveerd, zodat iedereen in de stemming kwam.

Helaas stemden enkele berichten tot zorg. Het herstel van Cor na zijn operatie was niet geheel volgens plan gegaan, Hij mag wel weer naar huis, maar blijft onder strakke controle.

Wahabou vertelde dat zijn zoon ernstig ziek is.  Wij waren ontzet over het slechte nieuws en hopen allen dat de genoemde stamceltransplantatie redding kan brengen.

Dick had contact gehad met Corstiaan die van plan is om komende bijeenkomst afscheid van de club te nemen.

Het weekbericht van 30 sept. werd als prima beoordeeld, dat van 7 okt kreeg de aanduiding:  “ook uitstekend”.  Het was mij niet geheel duidelijk waar het verschil in zat en waar het woord “ook” op sloeg.

Begroting en jaarrekening waren aan de orde en de penningmeester had getrouw de stukken op de website gezet, edoch door een communicatiefoutje waren het de stukken van vorig jaar. Met evenwel de correcte gegevens op het scherm en een glasheldere uitleg van Erik was alles duidelijk.

Erik gaf ons inzicht in het verschil tussen vorderingen en schulden, legde uit wat bestemmingsgelden zijn en waar die aan besteed moesten worden, en dat een balans er aan is gehecht om in evenwicht te blijven.

Op verzoek van enkele leden werd een vordering aan de club om de reeds betaalde bijdrage aan Brake(voor een Oekraïne project) te voldoen met de opgehaalde gelden (tikkies actie) .

Daar beide acties Oekraïne als doel hadden werd aldus besloten.

Onder dankzegging aan de vorige penningmeester , maar vooral aan de huidige, werd alles aanvaard.

Daarbij speelde natuurlijk ook de controle en het gunstige oordeel van de kascommissie een rol.

Bij de bespreking van de begroting kwam ook de bijdrage aan The Rotary Foundation aan de orde. In plaats van een vast bedrag voor de club, stelde Erik voor om de hoogte van het bedrag te koppelen aan het aantal leden. Dit werd ook akkoord bevonden,

 

De nootpakketten-actie kwam aan de orde. Jellie vertelde over een prachtige inpak avond bij Peter en bracht naar voren dat we nu andere clubs konden gaan bezoeken om de verkoop te stimuleren.

Gaandeweg de discussie werd besloten dat elke “club van 6” naar een vriendenclub zou gaan.

Uiteraard niet vergeten dat vrienden en familie ook mogelijkheden beiden om nootpakketten te verkopen.

 

Raymond

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen